Project

General

Profile

2. Beta

open

Serà la versió que ja podrem difondre, sobretot a França

95%

24 issues   (12 closed12 open)

Time tracking
Estimated time 0:00 hour
Spent time 20:05 hours
Issues by
Error

2/2

Funcionalitat (feature)

10/22