Project

General

Profile

Actions

Funcionalitat (feature) #911

closed

Funcionalitat (feature) #910: Implementació disseny (maquetació)

Maquetació Mapa

Added by Joan Cervan i Andreu 8 months ago. Updated 7 months ago.

Status:
Tancat
Priority:
Normal
Target version:
Start date:
14 May 2021
Due date:
05 Oct 2021
% Done:

100%

Estimated time:
(Total: 0:00 h)

Subtasks 1 (0 open1 closed)

Funcionalitat (feature) #706: Cal formatar el "globus" d'info que surt quan cliques sobre un puntTancatJoan Cervan i Andreu14 May 202105 Oct 2021

Actions

Related issues

Related to Funcionalitat (feature) #680: Mapa leafletResoltJoan Cervan i Andreu14 Sep 202121 Nov 2021

Actions
Actions #1

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

  • Status changed from Nou to En Progrés
  • % Done changed from 0 to 50

Ja he aplicat el disseny al globus quan toques un punt al mapa.

Guillem, en comptes de posar l'àmbit he posat el camp activitat, que és molt més útil/informatiu...

Actions #2

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

  • Target version set to 2. Beta
Actions #3

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

Actions #4

Updated by Joan Cervan i Andreu 7 months ago

  • Status changed from En Progrés to Resolt
  • % Done changed from 50 to 100
Actions #5

Updated by Joan Cervan i Andreu 7 months ago

Dono aquesta tasca per tancada. Queda una millora / error que està en una altra tasca.

Actions #6

Updated by Joan Cervan i Andreu 7 months ago

  • Status changed from Resolt to Tancat
Actions

Also available in: Atom PDF