Project

General

Profile

Spent time

Filters

Apply Clear

Hours: 59:55

Date User Activity Issue Comment Hours
22 Jan 2022 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #882: Bloc amb el cloudtag, pels tags 3:24 Actions
07 Dec 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #687: Localització (l10n) 1:30 Actions
05 Nov 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #687: Localització (l10n) 2:37 Actions
23 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #965: La taxonomia del percentatge de descompte, clicada des d'una fitxa, mostra tot en català 0:28 Actions
20 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #687: Localització (l10n) 3:53 Actions
20 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #684: Revisar les taxonomies 1:05 Actions
18 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Enllaços a donacions 0:45 Actions
17 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament 1:23 Actions
17 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament 2:00 Actions
16 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Tasques post-reunió 4:13 Actions
14 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Disseny Funcionalitat (feature) #910: Implementació disseny (maquetació) Reunió 3:00 Actions
11 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #920: Camp pel tipus de canvi aplicat respecte a la moneda FIAT? 1:00 Actions
10 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #682: Mostrar negocis relacionats? 2:06 Actions
04 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #681: Millorar el format de les fitxes dels negocis Maquetació 6:56 Actions
04 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #892: Sincronitzar compte Mastodon amb RSS 3:00 Actions
02 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #922: Botons per compartir en xarxes 0:43 Actions
01 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Gestió del projecte 5:22 Actions
01 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #913: Eliminar la llengua esperanto si no surt cap traductor... 1:23 Actions
01 Oct 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #687: Localització (l10n) 3:40 Actions
30 Sep 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #687: Localització (l10n) 1:56 Actions
27 May 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Punter de mapa y algun altre tema 2:49 Actions
25 May 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #714: Disseny: plantilla 2:00 Actions
18 May 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #718: Graella de serveis 0:44 Actions
18 May 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #714: Disseny: plantilla 2:57 Actions
17 May 2021 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat (feature) #714: Disseny: plantilla Tema nou 1:00 Actions
    (1-25/25)

    Also available in: Atom CSV