Project

General

Profile

Actions

Funcionalitat (feature) #680

open

Mapa leaflet

Added by Joan Cervan i Andreu about 1 year ago. Updated 7 months ago.

Status:
Resolt
Priority:
Baixa
Target version:
Start date:
14 Sep 2021
Due date:
21 Nov 2021 (about 6 months late)
% Done:

100%

Estimated time:
(Total: 0:00 h)

Subtasks 5 (4 open1 closed)

Funcionalitat (feature) #707: Si hi ha prous punts al mapa, es pot crear un filtre per categoriesEn ProgrésJoan Cervan i Andreu14 Sep 202114 Oct 2021

Actions
Funcionalitat (feature) #879: Llistar les categoríes més usadesNouJoan Cervan i Andreu14 Sep 202114 Oct 2021

Actions
Funcionalitat (feature) #889: Millores en els clustersNouJoan Cervan i Andreu21 Sep 202105 Oct 2021

Actions
Error #918: A les pantalles petites els botons com el de reset molesta perquè es superposa als puntsNouJoan Cervan i Andreu01 Oct 202121 Nov 2021

Actions
Error #919: El zoom màxim és massa baix, i si hi ha punts a Amèrica, no es voran d'entrada...TancatJoan Cervan i Andreu01 Oct 202102 Oct 2021

Actions

Related issues

Related to Funcionalitat (feature) #886: Canviar desplegable per checkbox al filtre de serveis "online"En ProgrésJoan Cervan i Andreu20 Sep 202121 Oct 2021

Actions
Related to Funcionalitat (feature) #911: Maquetació MapaTancatJoan Cervan i Andreu14 May 202105 Oct 2021

Actions
Actions #1

Updated by Joan Cervan i Andreu about 1 year ago

  • Due date changed from 26 May 2021 to 14 May 2021
  • Status changed from Nou to Resolt
  • % Done changed from 0 to 100
Actions #2

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

Actions #3

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

Actions #4

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

  • Target version set to 2. Beta
  • % Done changed from 5 to 0
Actions #5

Updated by Joan Cervan i Andreu 7 months ago

  • % Done changed from 0 to 100
Actions

Also available in: Atom PDF