Project

General

Profile

Actions

Funcionalitat (feature) #707

open

Funcionalitat (feature) #680: Mapa leaflet

Si hi ha prous punts al mapa, es pot crear un filtre per categories

Added by Joan Cervan i Andreu about 1 year ago. Updated 8 months ago.

Status:
En Progrés
Priority:
Baixa
Target version:
Start date:
14 Sep 2021
Due date:
14 Oct 2021 (about 7 months late)
% Done:

30%

Estimated time:
(Total: 0:00 h)

Subtasks 1 (1 open0 closed)

Funcionalitat (feature) #879: Llistar les categoríes més usadesNouJoan Cervan i Andreu14 Sep 202114 Oct 2021

Actions

Related issues

Related to Funcionalitat (feature) #732: Posar els alies automàtics per noves botigues i categoriesResoltJoan Cervan i Andreu27 May 202111 Oct 2021

Actions
Related to Funcionalitat (feature) #684: Revisar les taxonomiesNouJoan Cervan i Andreu16 Oct 202120 Nov 2021

Actions
Actions #1

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

Actions #2

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

  • Due date changed from 14 Jul 2021 to 28 Sep 2021
  • Status changed from Nou to En Progrés
  • Assignee set to Joan Cervan i Andreu
  • Priority changed from Baixa to Normal
  • % Done changed from 0 to 10

Alimentació
Comunicació
Cultura i Oci
Educació i recerca
Espais i Xarxes
Habitatge i hosteleria
Producció i/o manufacturació
Restauració i hosteleria
Salut i Cures
Subministraments
Tecnologia i electrònica
Tèxtil
Sheveck
Categories:

Alimentació
Comunicació
Cultura i Oci
Educació i recerca
Espais i Xarxes
Habitatge i hosteleria
Producció i/o manufacturació
Restauració i hosteleria
Salut i Cures
Subministraments
Tecnologia i electrònica
Tèxtil
Basant-me una mica en el pam a pam

Actions #3

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

  • % Done changed from 10 to 20

Les categories ja existeixen. De fet fins ara cada negoci en pot crear 3. Això té avantatges i inconvenients: és molt fàcil de mantenir, perquè fins i tot en diverses llengües els usuaris són els que les creen, en la eva llengua...

Llavors, per filtrar, en comptes de posar el llistat de categories, es pot posar un camp de filtre a on els usuaris escriuen la categoria que volen, i el sistema, predictivament, els mostra les que s'hi assemblen. I/o fer també que surti el llistat de les categories més usades...

Què et sembla Guillem?

Actions #4

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

El filtre podria ser faceted search:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cerca_facetada

I llavors podriem filtrar per percentatge de descompte, canvi G1/FIAT, categoria, regió, etc. Rollo barra lateral d'Amazon

Actions #5

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

  • % Done changed from 20 to 30

Ja he creat els filtres, sobres les categories generades actualment pels usuaris... No li he donat format, només creo la primera versió del filtre...

Actions #6

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

Actions #7

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

  • Target version set to 4. Delta
Actions

Also available in: Atom PDF