Project

General

Profile

Spent time

Filters

Apply Clear

Hours: 165:13

Project Date User Activity Issue Comment Hours
Girala.net 22 Feb 2024 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat/Millora #2054: Actualització a Drupal 10 1:43 Actions
Girala.net 22 Feb 2024 Joan Cervan i Andreu Infraestructura Comptabilitat 0:55 Actions
Girala.net 26 Dec 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Error #1877: Bug a la versió actualitzada del mòdul similarterms 0:30 Actions
Girala.net 26 Dec 2023 Joan Cervan i Andreu Infraestructura Funcionalitat/Millora #1983: Dev està algun commit per darrera de l'actual Master 1:26 Actions
Girala.net 26 Dec 2023 Joan Cervan i Andreu Infraestructura Funcionalitat/Millora #1878: Aixecar un site DEV per no haver de treballar amb la web en producció. Configuració entorn DEV 0:26 Actions
Girala.net 26 Dec 2023 Joan Cervan i Andreu Infraestructura Comptabilitat 0:38 Actions
Girala.net 13 Oct 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Error #1877: Bug a la versió actualitzada del mòdul similarterms 2:40 Actions
Girala.net 13 Oct 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Actualitzacio seguretat 0:50 Actions
Girala.net 22 Jun 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Glossify 1:50 Actions
Girala.net 01 Jun 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Comptabilitat i supresió llengües 1:20 Actions
Girala.net 04 May 2023 Joan Cervan i Andreu Infraestructura Comptabilitat 0:28 Actions
Girala.net 18 Apr 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Error #1455: Poblemes amb el cron 0:22 Actions
Girala.net 07 Apr 2023 Joan Cervan i Andreu Infraestructura Comptabilitat 0:15 Actions
Girala.net 14 Mar 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Purga de la info incorrecta a les fitxes (ubicació mapa) 1:00 Actions
Girala.net 09 Mar 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Correccio format, petites errates necessitats i oferiments; video trucada Mallorca 3:00 Actions
Girala.net 09 Mar 2023 Joan Cervan i Andreu Infraestructura Planificació, traduccions, rol promotor, etc. 1:07 Actions
Girala.net 21 Feb 2023 Joan Cervan i Andreu Suport tècnic Funcionalitat/Millora #1457: Necessitats / demandes Prova pilot al Maresme 2:10 Actions
Girala.net 13 Feb 2023 Joan Cervan i Andreu Infraestructura Comptabilitat 1:53 Actions
Girala.net 13 Feb 2023 Joan Cervan i Andreu Disseny Funcionalitat/Millora #1480: Nou disseny directori 1:25 Actions
Girala.net 13 Feb 2023 Joan Cervan i Andreu Disseny Funcionalitat/Millora #1212: Nou disseny Pablo-Guillem 0:11 Actions
Girala.net 12 Feb 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat/Millora #1479: El bloc amb els filtres a la graella de serveis ocupa massa espai en un mòbil 1:11 Actions
Girala.net 09 Feb 2023 Joan Cervan i Andreu Suport tècnic Difusió noves funcionalitats via Telegram 0:30 Actions
Girala.net 09 Feb 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat/Millora #1474: Dashboard, perfil usuari 2:37 Actions
Girala.net 08 Feb 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament Funcionalitat/Millora #1257: Fitxa de l'anunci 0:25 Actions
Girala.net 07 Feb 2023 Joan Cervan i Andreu Suport tècnic Funcionalitat/Millora #1465: Incorporar oferiments (i potser les necessitats) al buscador? 4:23 Actions
(1-25/108) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV