Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

Spent time: 97:52

# Project Priority Status Subject Updated Assignee Parent task Due date % Done Spent time Total spent time
2160 Girala.net Alta En Progrés Spam als missatges de contacte 11 May 2024 02:57 PM Joan Cervan i Andreu 18 May 2024

0:00 0:00 Actions
2159 Girala.net Normal Nou Usar el mòdul de views_accordion per mostrar necessitats relacionades 11 May 2024 01:46 PM Joan Cervan i Andreu 25 May 2024

0:00 0:00 Actions
2158 Girala.net Baixa Nou Error: Object of class Drupal\user\Entity\User could not be converted to string in PDOStatement->execute() (line 111 of /var/www/clients/client2/web3/web/web/core/lib/Drupal/Core/Database/StatementWrapperIterator.php). 11 May 2024 01:40 PM Joan Cervan i Andreu 09 Jun 2024

1:01 1:01 Actions
2116 Girala.net Normal Nou Analitzar el que diu Search Console 10 Apr 2024 11:57 AM Joan Cervan i Andreu 28 Jun 2024

0:00 0:00 Actions
2095 Girala.net Baixa Nou Missatges descontextualitzats 02 Apr 2024 04:19 PM Joan Cervan i Andreu 02 May 2024

0:00 0:00 Actions
2083 Girala.net Alta En Progrés Usar el mail de girala.net o un de calbasi.net per enviar el mail de la web 02 Apr 2024 04:52 PM Joan Cervan i Andreu 08 Apr 2024

0:00 0:00 Actions
2068 Girala.net Normal Nou Instal·lar el mòdul Security Review 09 Mar 2024 07:32 PM Joan Cervan i Andreu 23 Mar 2024

0:00 0:00 Actions
2062 Girala.net Normal Nou Passar a php 8.2 29 Feb 2024 05:16 PM Joan Cervan i Andreu 14 Mar 2024

0:00 0:00 Actions
2060 Girala.net Alta En Progrés Sembla que no es poden enviar missatges amb el formulari 05 Jun 2024 05:38 PM Joan Cervan i Andreu 18 May 2024

2:45 2:45 Actions
2057 Girala.net Normal Nou Sistema apadrinatge de funcionalitats 23 Feb 2024 12:38 PM Joan Cervan i Andreu 08 Mar 2024

0:00 0:00 Actions
2054 Girala.net Normal Resolt Actualització a Drupal 10 29 Feb 2024 05:33 PM Joan Cervan i Andreu 29 Feb 2024

4:05 4:05 Actions
1988 Girala.net Alta Nou Clausula d'acceptació de termes i condicions quan es publiqui un anunci 05 Jan 2024 10:22 AM Joan Cervan i Andreu 12 Jan 2024

0:00 0:00 Actions
1983 Girala.net Normal Resolt Dev està algun commit per darrera de l'actual Master 26 Dec 2023 08:45 PM Joan Cervan i Andreu Funcionalitat/Millora #1878 26 Dec 2023

1:26 1:26 Actions
1958 Girala.net Normal Nou Anàlisi de rendiment: millores 05 Dec 2023 10:14 PM Joan Cervan i Andreu 19 Dec 2023

0:00 0:00 Actions
1884 Girala.net Normal Resolt Instal·lar el mòdul de reroute mail 25 Feb 2024 08:19 PM Joan Cervan i Andreu Funcionalitat/Millora #1878 25 Feb 2024

0:34 0:34 Actions
1881 Girala.net Alta Nou Revisar si rebem notificació quan es publica un comentari nou o deixar sense moderar la publicació de comentaris 13 Oct 2023 08:12 PM Joan Cervan i Andreu 27 Oct 2023

0:00 0:00 Actions
1880 Girala.net Normal Resolt Cal crear una branca del repositori 13 Oct 2023 08:58 PM Joan Cervan i Andreu Funcionalitat/Millora #1878 13 Oct 2023

0:00 0:00 Actions
1879 Girala.net Normal En Progrés Preparar els paràmetres de DEV 13 Oct 2023 07:53 PM Joan Cervan i Andreu Funcionalitat/Millora #1878 27 Oct 2023

0:00 0:00 Actions
1878 Girala.net Alta En Progrés Aixecar un site DEV per no haver de treballar amb la web en producció. 29 Feb 2024 09:53 AM Joan Cervan i Andreu 25 Feb 2024

0:26 2:27 Actions
1877 Girala.net Normal En Progrés Bug a la versió actualitzada del mòdul similarterms 26 Dec 2023 08:51 PM Joan Cervan i Andreu 26 Dec 2023

3:09 3:09 Actions
1854 Recomanacions de privacitat / seguretat informàtica Normal Nou Desfer-se de les crides a les fonts de Google 26 Sep 2023 01:34 PM Joan Cervan i Andreu 10 Oct 2023

0:00 0:00 Actions
1825 Girala.net Normal Nou Sistema de subscripcions a novetats via mail 16 Sep 2023 03:52 PM Joan Cervan i Andreu 25 Nov 2023

0:00 0:00 Actions
1819 Girala.net Normal Nou Formato de la página de ofrecimiento 14 Sep 2023 01:07 PM Joan Cervan i Andreu 28 Sep 2023

0:00 0:00 Actions
1699 Girala.net Normal Nou Favorits 23 Jun 2023 09:13 AM Joan Cervan i Andreu 07 Jul 2023

0:00 0:00 Actions
1672 Girala.net Normal Nou Glossify 04 Jun 2023 08:41 PM Joan Cervan i Andreu 18 Jun 2023

0:00 0:00 Actions
(1-25/173) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF