Project

General

Profile

Projects

Filters

Apply Clear

 • Aprendre.org

  Recursos educatius per infants confinats pel Coronavirus

 • Material de difusió del col·lapse

  La idea és proporcionar material reutilitzable i modificable per fer xerrades de presentació de la temàtica del col·lapse i l'emergència climàtica.

  La idea és fer-ho amb la filosofia del programari lliure:

  - un "repositori" o material "master" gestionat per l'equip de desenvolupadors...

 • Girala.net

  La idea és crear una xarxa de comerços locals que permetin:

  - afavorir una moneda que genera riquesa a la gent, evitant la concentració del capital (moneda lliure)
  - afavorir el comerç local (versus les grans superfícies i Amazon)
  - circulació de la moneda lliure G1 sense que aquesta s'acumuli sense ús en algun dels comerços...

 • masto.duniter.org

  Instància del Fedivers per la comunitat de la moneda lliure.

 • Vignette

  Traducció a altres llengües

Also available in: Atom