Project

General

Profile

Actions

Wiki

De moment usem la imatge creada partir de home/joan/weblate-docker

Per activar https, uso el que comenten aquí:

https://docs.weblate.org/en/latest/admin/install/docker.html#docker-ssl

Operacions de manteniment

Per engegar:

sudo docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.override.yml build
sudo docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.override.yml up -d

(si li treiem l'opció "-d" no ho farà en background i vorem la sortida en pantalla: https://techoverflow.net/2018/12/15/how-to-run-docker-compose-up-in-the-background/ )

O bé:

sudo docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.override.yml start

Per aturar-lo:

sudo docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.override.yml down

o bé:

sudo docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.override.yml stop

Altres

Afegir paràmetre de configuració:

Per afegir un paràmetre de configuració: https://docs.weblate.org/en/latest/admin/config.html#config

com que usem docker-compose, ho farem posant-la al fitxer docker-compose.override.yml (~/weblate-docker/docker-compose.override.yml), usant aquest format:

https://docs.weblate.org/en/latest/admin/install/docker.html#docker-environment-variables

tot i reiniciant els contenidors .

Updated by Joan Cervan i Andreu about 1 year ago · 10 revisions