Project

General

Profile

Spent time

Filters

Apply Clear

Hours: 7:16

Date User Activity Issue Comment Hours
01 Feb 2023 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament gitlab integration 0:19 Actions
25 Jan 2023 Joan Cervan i Andreu Suport tècnic Canvi de credencials de Moul 0:23 Actions
06 Aug 2022 fadelkon fadelkon Infraestructura Error #1219: Error al fer login o registrar un nou compte: La verificació de CSRF ha fallat. S'ha interromput la petició. 1:30 Actions
06 Aug 2022 fadelkon fadelkon Infraestructura Error #1216: Dona un error al reiniciar el weblate amb https 0:30 Actions
15 Mar 2022 Joan Cervan i Andreu Desenvolupament 4:34 Actions
    (1-5/5)

    Also available in: Atom CSV