Project

General

Profile

Actions

Àmbit geogràfic definit

Les característiques d'expansió asimètrica, o difosa, des del nucli francès, fan que el que és convenient per una zona amb més clients, comerços i massa monetària com Occitània, no ho sigui per Ibèria. O, potser, en el futur, el que ho sigui per àrees més avançades en l'adopció (posem que sigui el Vallès) no ho sigui per d'altres (posem per cas el Segrià o Eivissa).

Caldria pensar si, per tant, en un moment donat cal subdividir les zones segons el seu grau de maduresa. O encabir-les en el mateix sistema, però permetre definir determinats paràmetres de forma diferencial.

Aquest és un punt que possiblement sigui prematur en el moment de planificació i anàlisi inicial, però diria que està bé tenir-lo present per més endavant.

Updated by Joan Cervan i Andreu over 1 year ago · 1 revisions