Project

General

Profile

Actions

Funcionalitat (feature) #892

open

Funcionalitat (feature) #716: Carregar el nou contingut a les xarxes socials?

Sincronitzar compte Mastodon amb RSS

Added by Joan Cervan i Andreu 8 months ago. Updated 7 months ago.

Status:
En Progrés
Priority:
Baixa
Target version:
Start date:
21 Sep 2021
Due date:
21 Oct 2021 (about 7 months late)
% Done:

80%

Estimated time:
Spent time:

Description

MASTODON:

Falta:
- Decidir instància
- Crear compte
- Sincronitzar RSS

Actions #1

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

  • Status changed from Nou to En Progrés
  • Assignee changed from Joan Cervan i Andreu to Guillem Sheveck
  • % Done changed from 0 to 10

Guillem, has creat el compte de Mastodon? Em caldran les credencials d'accés per configurar el tema

Actions #2

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

Actions #3

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

  • Target version set to 2. Beta
Actions #4

Updated by Joan Cervan i Andreu 8 months ago

  • Description updated (diff)
  • Parent task changed from #887 to #716

Guillem, cal crear el compte a Mastodon (quina instància? todon.nl? una altra que coneguis tu? mastodon.social?)

Actions #5

Updated by Joan Cervan i Andreu 7 months ago

  • % Done changed from 10 to 80

Això ja està fet... Potser es pot millorar alguna cosa en el format de les piulades, però diria que tal i com surten ara son acceptables.

Els mal de caps que em va donar els he apuntat en un issue al programari que dona la funcionalitat:

https://gitlab.com/chaica/feed2toot/-/issues/69

Actions #6

Updated by Joan Cervan i Andreu 7 months ago

  • Target version changed from 2. Beta to 4. Delta
Actions

Also available in: Atom PDF